27 Nisan 2011

Akıllı Sayaç Nedir; Getirileri Nelerdir?

Akıllı sayaçlar genellikle elektrik enerjisinin bir saatte bir veya daha kısa aralıklarla ölçülerek; en azından günde bir kontrol etme ve faturalandırma amacı ile sisteme bilgi verilmesi şeklinde tüketim miktarını kaydeden sayaç çeşididir. Akıllı sayaçlar sayesinde sayaç ile merkezi sistem arasındaki iletişim sağlanmış olur. Ev enerji kontrol sistemlerinin aksine, akıllı sayaçlar uzaktan bilgi raporlama özelliğine sahiptir.


Akıllı sayaçlar denildiğinde; genellikle akla elektrik sayaçları gelmesine rağmen, doğalgaz ve su tüketimini de ölçen akıllı sayaçlar da bulunmaktadır. 

Benzer şekillerde çalışan sayaçlar, yıllardır bulunmaktadır; fakat akıllı sayaçlar gerçek zamanlı bilgi sağlayarak güç kalitesi ölçümü ve elektrik kesintisi bilgilerini iletebilmektedirler. Akıllı sayaçlar, alternatifleri olan geleneksel aralıklarla ölçülen sayaçlar veya zaman sayaçlarından daha az maliyete sahip olmasının yanı sıra yerleşim alanlarını da içine alarak, tüketici sınıfları arasında geniş çapta kullanımı amaçlanmaktadır. Aralıklı ölçülen sayaçlar ve zaman sayaçları eski bir teknoloji olmakla birlikte ticari ve endüstriyel tüketicilerin ölçümleri için kullanılmaktadır fakat otomatik ölçüm okuma özelliğine sahip değildirler. Akıllı sayaçlar, akıllı şebekelerin bir parçası olabilirler, fakat sadece akıllı sayaçlar kullanılarak akıllı şebeke oluşturulması söz konusu değildir. 

Akıllı sayaçlar, zamana bağlı bilgi anlamında daha fazla parça üretebilmektedir. Ayrıca, voltaj değerleri ve enerji durumları tüm tüketici tabannda takip edilebilir ve günlük bilgileri tutulabilmektedir.

Tüketici tarafından bakıldığında, akıllı sayaçlar ile kendi tüketimlerini görebilmekte ve dolayısıyla tüketimlerini düşürebilmektedirler.

Maliyet açısından bakılırsa, akıllı sayaçlar aracılığı ile tüketicilerin saatlerini ölçen çalışan kadrosuna ihtiyaç ortadan kalkacaktır. 

İş kuruluşları açısından bakıldığında, akıllı sayaçlar aracılığı ile daha hızlı oturma ve faturalandırma yapılabilmektedir.

Son olarak, bu miktarda bilgi aracılığı ile küçük tepe noktaları hesaplanabilir ve bu kapasite hesaplanmasına yardımcı olur. Kapasite hesaplanması aracılığı ile, daha düşük tepe noktası üretimi veya daha efektif kullanım için planlamalar yapılabilir.


Tüm akıllı sayaç teknolojilerinin en kritik teknolojik problemi iletişimdir. Her sayaç, belli bir merkezde toplanan bu bilgileri eksiksiz ve güvenli bir biçimde iletme özelliklerine sahip olmalıdır. Değişen çevresel etkenler ve sayaçların bulundukları yerler göz önüne alındığında; bu iletişim probleminin ne denli büyük olduğu anlaşılabilir. Bu problemin çözümü için yapılan öneriler şöyledir: cep telefonu ağlarının kullanımı, uydu, lisanslı radyo dalgaları, lisanslı ve lisanssız radyo dalgalarının kombine edilmesi ve iletim hattı üzerinden iletişim. Sadece iletişim amaçları için kullanımı değil, kullanılacak ağın çeşidi de önem arz etmektedir. Bu ağlara örnek verirsek: sabit kablosuz erişim, örgüsel ağ veya bu ikisinin kombine halde kullanımı. Bunların dışında potansiyel olarak kullanılabilecek ağ çeşitleri Wi-Fi ve diğer internet bazlı ağlardır. Bugüne kadar bu ağlardan herhangi biri tüm uygulamalar için optimal değerleri sağlamış değildir. Kentsel yapılar ile karşılaştırıldığında kırsal yapılarda, dağlık alanlar veya wireless hizmetinin az sağlanması dolayısıyla iletişim problemleri yaşanmaktadır. 


Geliştirilmiş Sayaç Altyapısı, enerji kullanımını bilgilerini toplayan, ölçen ve analiz eden sistemlerdir. Ayrıca elektrik, gaz, ısı ve su sayaçları ile sistemin haberleşmesini sağlayarak ihtiyacın talep edilmesini veya planlanmasını sağlamaktadır. Bu sistemlerde donanım, yazılım, iletişim, tüketici enerji ekranı ve denetleyicileri, tüketici bağlantılı sistemler, Sayaç Bilgi Yönetimi yazılımı ve tedarikçi firma sistemleri bulunmaktadır.


Ölçüm cihazları ve firma sistemleri arasındaki ağ aracılığı ile toplanmış bilgiler, tüketicilere, tedarikçilere, yapı şirketlerine ve servis sağlayıcılarına sağlanmaktadır. Bu durum sayesinde şirketlerin arz talep sistemlerinde çalışması sağlanmaktadır. Tüketiciler, bu sistem tarafından sağlanan bu bilgileri kullanarak, normal tüketim modellerini kullanarak daha düşük fiyatlara ulaşabilmenin avantajını sağlayabilirler. Fiyatlandırma, tüketim tepe değeri artışını kontrol edebilmek için kullanılabilir.


Geliştirilmiş Sayaç Altyapısının, otomatik sayaç ölçüm cihazlarından farkı sayaç ile iki yönlü iletişim sağlanabilmektedir. Sadece sayaç ölçümüne yarayan sistemler Geliştirilmiş Sayaç Altyapısı olarak nitelendirilemezler.

Kaynak:
İnternet üzerinde bulunan makalelerden derlenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder